0779.36.5555

Tìm hiểu thông tin về du học Đức ngành Quản trị du lịch

Tìm hiểu thông tin về du học Đức ngành Quản trị du lịch

Ngành quản trị du lịch khách sạn mặc dù mới được khai thác trong những năm gần đây nhưng lại có tiềm năng phát triển mạnh. Vì thế, nền giáo dục của các nước trên thế giới cũng đưa Quản trị du lịch thành một ngành đào tạo chính quy. Tại nước Đức, ngành Quản trị du lịch được nhiều...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn