0779.36.5555

Ausbildung 05: Masseur und medizinischer Bademeister (Chuyên gia trị liệu xoa bóp và phục hồi chức năng)

Ausbildung 05: Masseur und medizinischer Bademeister (Chuyên gia trị liệu xoa bóp và phục hồi chức năng)

Hôm nay Admin xin phép gới thiệu cho các bạn một ngành nghề đang là xu hướng tuyển dụng của Đức trong năm 2022. Hiện đang có 20 vị trí học nghề này tại thành phố Freundenstadt – Bang baden Württemberg với mức lương thực tập từ 1.000 Euro trở lên. Dưới đây là video mô tả và bản dịch...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn