0779.36.5555

Ausbildung 06: Kosmetiker/in (Chuyên gia về mỹ phẩm và làm đẹp)

Ausbildung 06: Kosmetiker/in (Chuyên gia về mỹ phẩm và làm đẹp)

Nghề Kosmetik là một nghề siêu HOT tại Đứ, đặc biệt là thương hiệu đói với người Việt Nam trên toàn cầu. Với mức lương thực tập từ 1200-1500 Euro, tốt nghiệp thu nhạp 4000-5000 Euro/tháng. Trung tâm Helifsa nhận 05 bạn học nghề tại Thủ Phủ Wiesbaden – Bang Hessen. Mời các bạn theo dõi video và bản dịch...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn