0779.36.5555

Ausbildung 13: Zahnarzthelferin (Trợ lý nha khoa)

Ausbildung 13: Zahnarzthelferin (Trợ lý nha khoa)

Không giống như Điều dưỡng viên nghề TRỢ LÝ NHA KHOA có thiên hướng điều trị nhiều hơn là phục vụ, chăm sóc. Nếu muốn tham gia ở lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Đức, các bạn có thể tham khảo thêm nghề học này nhé. nếu nỗ lực không ngừng sau khi học xong trợ lý các bạn...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn