0779.36.5555

CHLB Đức nới lỏng Luật nhập cư lao động đầu tiên trong lịch sử

CHLB Đức nới lỏng Luật nhập cư lao động đầu tiên trong lịch sử

Nhằm nới lỏng Luật nhâp cư cho lao động nước ngoài từ 2020, CHLB Đức đã phê duyệt luật nhập cư lao động đầu tiên trong lịch sử. Vì sao Đức nới lỏng Luật nhập cư lao động nước ngoài? Vào ngày 19-12-2018, Chính phủ Đức phê duyệt Luật Nhập cư Lao động lành nghề nhằm giải quyết tình trạng...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn