0779.36.5555

Ausbildung 02: Quản lý hệ thống ẩm thực

Ausbildung 02: Quản lý hệ thống ẩm thực

Chào các bạn, dưới đây là đoạn Clip mô tả cho các bạn biết nghề Hệ thống quản lý nhà hàng sẽ học tập và làn những công việc gì? Wir beschreiben die alle Ausbildung in Deutschland. Ausbildung 02: Fachmann oder Fachfrau für Systemgastronomie (Quản lý hệ thống ẩm thực) (Có bản dịch ngay dưới nhé các bạn) Nội dung...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn