0779.36.5555

Nguyễn Tuân – Nam Định điều dưỡng viên tại Aschersleben

Nguyễn Tuân – Nam Định điều dưỡng viên tại Aschersleben

Nguyễn Tuân quê ở Hải Hậu – Nam Định đạt Visa du học nghề điều dưỡng viên ngày 12/12/2018 theo chương trình điều dưỡng viên. Nhập học ngày 01/01/2019 tại thành phố Aschersleben – Bang Sachsen – CHLB Đức. Trước khi quyết định theo du học nghề điều dưỡng viên tại Đức, Nguyễn Tuân là một người ngoại tỉnh đang...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn