0779.36.5555

Trần Đức Anh điều dưỡng viên tại Thủ Phủ Stuttgart – Baden Württemberg

Trần Đức Anh điều dưỡng viên tại Thủ Phủ Stuttgart – Baden Württemberg

Bạn Trần Đức Anh nhà ở Quận 02 – Thành phố Hồ Chí Minh. sau khi đi qua 2 trung tâm tư vấn du học không có được hợp đồng học nghề tại Đức, đã bén duyên Helifsa. Chỉ với trong 10 ngày Đức Anh đã có được hợp đồng học nghề tại Thủ Phủ Stuttgart – Bang Baden Württemberg...

Xem
Lê Thị Thu Trang điều dưỡng viên tại Plauen – CHLB Đức

Lê Thị Thu Trang điều dưỡng viên tại Plauen – CHLB Đức

Lê Thị Thu Trang quê tại Thái Bình là bạn học sinh thi đỗ ngay kỳ thi B1 tại Viện Goethe Hà Nội với chỉ 06 tháng làm quen với tiếng Đức cùng Trung tâm tư vấn du học Helifsa và đã nhập cảnh Đức trong khóa học nghề 03 năm điều dưỡng viên ngày 01/03/2020.   Thành phố Plauen...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn