0779.36.5555

Ausbildung 16: Generalistische Pfleger/in (Điều dưỡng đa khoa)

Ausbildung 16: Generalistische Pfleger/in (Điều dưỡng đa khoa)

Wir beschreiben die alle Ausbildung in Deutschland. Ausbildung 16: Generalistische Pfleger/in (Điều dưỡng đa khoa) (Có bản dịch ngay dưới nhé các bạn) Anfanggen!!! Michael: Hallo. Mein Name ist Michael und ich bin 20 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Pflegerfachfrau. Damit kann ich danach in jedem Bereich der Pflege arbeiten. Und ich bin jetzt auf dem Weg zu...

Xem
Vương Thành Đạt điều dưỡng viên tại Eberswalde – Brandenburg

Vương Thành Đạt điều dưỡng viên tại Eberswalde – Brandenburg

Bạn Vương Thành Đạt ở Hà Nội. Nhập cảnh ngày 01/11/2019 đến thành phố Eberswalde – Bang Brandenburg theo chương trình du học nghề điều dưỡng hệ 03 năm.   Hiện Vương Thành Đạt đang bước sang năm thứ 03 của học nghề và có nhưng trải nghiệm rất tuyệt vời khi học tập làm việc tại Đức. Với mức...

Xem

Dịch

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn