0779.36.5555

Trường Kinh tế Warsaw (SGH), được thành lập vào những năm 1906, đây là trường đại học lâu đời nhất thuộc hệ thống công lập chuyên về các ngành kinh tế tại Ba Lan

Trường Kinh tế Warsaw (SGH), được thành lập vào những năm 1906, đây là trường đại học lâu đời nhất thuộc hệ thống công lập chuyên về các ngành kinh tế tại Ba Lan

Trường Kinh tế Warsaw (SGH), được thành lập vào những năm 1906, đây là trường đại học lâu đời nhất thuộc hệ thống công lập chuyên về các ngành kinh tế tại Ba Lan

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn