0779.36.5555

sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn được chính phủ Ba Lan tạo điều kiện tốt nhất để tìm kiếm việc làm và có cơ hội định cư lâu dài

sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn được chính phủ Ba Lan tạo điều kiện tốt nhất để tìm kiếm việc làm và có cơ hội định cư lâu dài

sau khi tốt nghiệp, sinh viên còn được chính phủ Ba Lan tạo điều kiện tốt nhất để tìm kiếm việc làm và có cơ hội định cư lâu dài

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn