0779.36.5555

Trường được xếp hạng trong top 30 trường có nền giáo dục tốt nhất tại Ba Lan và đứng thứ 5 trường đại học kinh tế, kỹ thuật tốt nhất

Trường được xếp hạng trong top 30 trường có nền giáo dục tốt nhất tại Ba Lan và đứng thứ 5 trường đại học kinh tế, kỹ thuật tốt nhất

Trường được xếp hạng trong top 30 trường có nền giáo dục tốt nhất tại Ba Lan và đứng thứ 5 trường đại học kinh tế, kỹ thuật tốt nhất

vừa đăng ký thành công lịch tư vấn